6В02303 – Шетел филологиясы

Шифр – мамандықтың атауы:

2020-2021 оқу жылына арналған Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы бойынша Major – Minor жобасы аясында 6В02303 – Шетел филологиясы білім беру бағдарламасы жасалды.

6В02303 – Шетел филологиясы білім беру бағдарламасы бойынша:

Major – Шетел филологиясы

Minor – Журналистика келесі пәндерден тұрады:

 1. Журналистикаға кіріспе
 2. Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі
 3. Қазіргі журналистиканың жанрлық түрлері мен қызметтері
 4. Медиа этикасы
 5. Журналистік шеберлік
 6. Сандық журналистика

Қызмет көрсету саласындағы minor – Ағылшын тілі келесі пәндерден тұрады:

 1. Кәсіби іс-әрекеттің негіздері
 2. Кәсіби терминология
 3. Іскерлік корреспонденция
 4. Дизайнды ойлау
 5. Мамандандырылған іскери ағылшын тілі
 6. Қызметкерлерге арналған ағылшын тілі

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2017 жылдың қазан айында «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті (Куәлік 20.11.2017 бастап 19.11.2022 дейін жарамды, Тіркеу номері АВ1319).

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл, 3 жыл

Берілетін дәреже:

6В02303 – Шетел филологиясы бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

Бакалавр-филолог өзінің кәсіби қызметтерін гуманитарлық бағытта орта салалы және кәсіби оқу орындарында шетел тілі мен әдебиетінің оқытушысы ретінде филологиялық білім беру саласында жүзеге асыра алады. Бакалавр-филолог ғылыми ұйымдарда филолог-зерттеуші қызметін атқара алады.

Кәсіби қызметінің нысандары:

– басқарушы және орта кәсіби оқу орындары;
– газет пен журналдар редакциясы, радио мен теледидар, баспалар;
– салалы ғылыми ұйымдар, кітапханалар, мәдениет ұйымдары.

Кәсіби қызметінің пәні:

– шетел тілі мен әдебиетінің оқытушысы ретінде филологиялық білім беру;
– филолог-зерттеуші ретінде БАҚ, ғылыми ұйымдарда атқару.

Кәсіби қызметінің түрлері:

6В02303 – Шетел филологиясы мамандығын бітіруші бакалавр төмендегідей кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
– педагогикалық;
– ғылыми-зерттеу;
– ұйымдастырушылық-басқару.

Практика базалары:

«Дарина» лингвоорталығы, «ISMA» оқу орталығы, ЖШС «DreamBuilders», «BEST» оқу орталығы, «Синквейн» оқу орталығы, ЖШС «Международное обучение», «Interlinqua» оқу орталығы.