8D02304 – Филология

Шифр-мамандықтың атауы:

8D02304-“Филология”

Оқу түрі, мерзімі:

күндізгі, 3жыл

Берілетін дәрежесі:

8D02304-“Филология” мамандығы бойынша «философия докторы» (PhD) академиялық дәрежесі

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • жоғары оқу орындары;
 • ғылыми-зерттеу институттары;
 • -ЖОО-ның ғылыми-зерттеу бөлімшелері.

Кәсіби  қызмет салалары:

 • маман, жетекші маман, жетекші филолог;
 • ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтарда ғылыми қызметкер;
 • Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында филолог;
 • орта кәсіптік мектептерде,орта мектептерде, лицейлер мен гимназияларда филолог.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • ғылыми-зерттеу;
 • ғылыми-педагогикалық;
 • білім беру-педагогикалық;
 • ұйымдастыру-педагогикалық.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • ЖОО білім беру үдерісі аясында докторанттардің зерттеу қызметін ұйымдастыру;
 • білім беру жүйесін басқаруда жаңашыл үрдістеріндегі жергілікті және өкілетті органдардың қызметі.

Практика және тағылымдама базалары:

 • Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті;
 • Орынбор мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы);
 • Башқұрт мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы);
 • Қазан федералдық университеті (Ресей Федерациясы);
 • Оңтүстік-Орал мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы).