6B01705 – Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті

Шифр-мамандықтың атауы:

6B01705 – «Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті»

Аккредитациядан өтуі:


Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі – 4 жыл

Берілетін дәрежесі:

6B01705-Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы

 • білім беру (педагогикалық) мекемелері;
 • ғылыми-зерттеу институттары, мекемелер;
 • баспа ісі, теле және радио саласы.

Кәсіби қызметінің нысандары 

 • жоғары оқу орны;
 • орта / оның ішінде гимназиялар, лицейлер/ және арнаулы орта оқу орындары;
 • ғылыми-зерттеу мекемелері;
 • газет, журналдардың редакциялары, радио мен телевидение және баспа орындары.

Кәсіби қызметінің түрлері 

 • қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті пәнінің мұғалімі;
 • зерттеуші-ізденуші;
 • іс қағаздарын жүргізушілер;
 • редактор, корректор, референт және т.б.

Кәсіптік пәндер:

 • Қазіргі қазақ, орыс тілдерінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы
 • Қазақ, орыс тілдерінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру – мәселелері
 • Қазіргі қазақ, орыс тілдерінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі
 • Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы

Практика базалары:

 • 1.№51 гимназиясы
 • №21 үш тілде оқытатын мектеп-гимназиясының директоры;
 • №13 орта мектеп директоры.