5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Шифр-мамандықтың атауы:

5В012100 – “Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті”

Аккредитациядан өтуі: 

2018 жылдың   желтоқсан айында  ҚР «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден  7 жылға сәтті өтті (05.04.2019-04.04.2026 ж. дейін жарамды, Тіркеу нөмірі: №АВ2167,  Берілген күні – 5 сәуір, 2019 жыл.)

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі –  4жыл, 3 жыл

Берілетін дәреже:

5В012100 –”Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

 • жоғары оқу орны;
 • орта / оның ішінде гимназиялар, лицейлер/ және арнаулы орта оқу орындары;
 • ғылыми-зерттеу мекемелері;
 • газет, журналдардың редакциялары, радио мен телевидение және баспа орындары;
 • аудармашылар мен референттер қажет ететін түрлі мекемелер;
 • мамандануға қатысты ЖОО-ның басқа кәсіптік білім беру /мамандандыру/ бағдарламаларының сәйкес келуі болып саналады.

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • білім беру (педагогикалық) мекемелері;
 • ғылыми-зерттеу институттары, мекемелер;
 • баспа ісі, теле және радио саласы, кадр бөлімдері және т.с.с.;
 • негізгі филологиялық білімді талап ететін басқа да кәсіптік қызмет көрсететін мекемелер.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • Салыстырмалы-тарихи және әлеуметтік лингвистикалық аспектідегі қазақ тілі мен әдебиеті;
 • Қазақ, әлем әдебиеті;
 • Білім беру мекемелеріндегі қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • білім беру (педагогикалық);
 • ғылыми-зерттеу;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық; оқу жұмысын ұйымдастыру, редактор, корректор, референт және т.б.;
 • негізгі филологиялық білімді талап ететін басқа да кәсіптік қызметтер.

Практика базалары:

Ақтөбе қаласының №17 орта мектеп-гимназиясы, №27 орта мектеп-лицейі.