Факультет тарихы

Факультет тарихы

Филология факультетінің тарихы 1966 жылдан бастау алады. Факультеттің қалыптасуы мен дамуына, жетілуіне әр жылдары үлес қосқан декандар: Ермолин А.Г., Кушнер Ю.З., Молдаханов А.М., Новоселова А.Г., Калюжный А.А., Афанасьев Э.С., Куспаева Р.Б., Карашулакова М.Ж., Байганина Н.М.,  Пангереев А.Ш., Бермағанбетов С.,  Алдашев Н.М., Мұхтаров С.С. Садирова К.Қ. Қазіргі уақытта факультет деканы –  Г.Т.Шоқым ф.ғ.д., профессор

Факультет бакалавриаттың 11 ББ, магистратураның 5 ББ және докторантураның   2 ББ бойынша мамандар дайындайды:

Бакалавриат:

 • 6В01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»;
 • 6В01702 – «Орыс тілі мен әдебиеті»;
 • 6В01704– «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»;
 • 6B02304 – «Филология: қазақ филологиясы»;
 • 5В020500– «Филология:орыс филологиясы»;
 • 6B01705 – «Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті»;
 • 6B02301 – «Цифрлық лингвистика»
 • 6В01706 – «Шетел тілі: екі шетел тілі»;
 • 6В02302 – «Аударма ісі»;
 • 6В01707 — «Ағылшын тілі және информатика»;
 • 6В02303 – «Шетел филологиясы».

Магистратура:

 • 7М02304-«Филология»;
 • 7М02303- «Шетел филологиясы»;
 • 7М01704 – «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»;
 • 7M01706– «Шетел тілі: екі шетел тілі».
 • 7М02302 – Аударма ісі

Докторантура

 • 8D02304- «Филология».
 • 8D02303 – Шетел филологиясы