Факультет тарихы

Факультет тарихы

Филология факультетінің тарихы 1966 жылдан бастау алады. Аталған жылы Ақтөбе педагогика институты құрылғанда оның құрамында ашылған екі  мамандықтың бірі – орыс тілі мен әдебиеті мамандығы. Филология факультетінің алғашқы деканы – аға оқытушы Сулковский И.Я.

1989 жылы қазақ тілі мен әдебиеті, сонан кейінгі жылдары қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті, филология (орыс/қазақ), орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мамандықтары ашылып, шетел тілдері факультетінің құрамынан филология факультеті жеке факультет болып бөлініп шықты. Факультеттің қалыптасуы мен дамуына, жетілуіне әр жылдары үлес қосқан декандар: Ермолин А.Г., Кушнер Ю.З., Молдаханов А.М., Новоселова А.Г., Калюжный А.А., Афанасьев Э.С., Куспаева Р.Б., Карашулакова М.Ж., Байганина Н.М.,  Пангереев А.Ш., Шоқым Г.Т., Бермағанбетов С.,  Алдашев Н.М., Мұхтаров С.С. Қазіргі уақытта факультет деканы – ф.ғ.д., профессор Садирова К.Қ.

Факультет бакалавриаттың 11 мамандығы, магистратураның 4 мамандығы және докторантураның 1 мамандығы бойынша мамандар дайындайды:

Бакалавриат:

 • 6В01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»;
 • 6В01702 – «Орыс тілі мен әдебиеті»;
 • 5В012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»;
 • 6В01704– «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»;
 • 6B02304 – «Филология: қазақ филологиясы»;
 • 5В020500– «Филология:орыс филологиясы»;
 • 6B01705 – «Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті»;
 • 6B02301 – «Цифрлық лингвистика»
 • 6В01706 – «Шетел тілі: екі шетел тілі»;
 • 6В02302 – «Аударма іс»і;
 • 6В02303 – «Шетел филологиясы».

Магистратура:

 • 7М02304-«Филология»;
 • 7М02303- «Шетел филологиясы»;
 • 7М01704 – «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»;
 • 7M01706– «Шетел тілі: екі шетел тілі».

Докторантура

 • 8D02304- «Филология».