Емтихан кестесі

2020 – 2021 Оқу жылының қысқы емтихан кестесі

sessiya